top of page

Bedrägerier mot äldre - tips på förebyggande åtgärder

Uppdaterat: 8 feb.

Bedrägerier har blivit en kritisk inkomstkälla för kriminella nätverk, bland annat genom ökande telefonbedrägerier mot äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa personer är i högre grad beroende av hjälp och måste därför släppa in många och ibland okända människor i sitt hem, vilket utnyttjas av kriminella.


En dam står vid sin ytterdörr och tittar på en person med huva
Bedrägerier mot äldre ökar markant

I höstas samlades därför regeringen i ett betydelsefullt samtal för att prata om det växande problemet med bedrägerier mot äldre. Representanter från banksektorn, pensionärsorganisationer och olika myndigheter träffades för att få en uppdaterad bild av problemet och diskutera potentiella åtgärder. Telefonbedrägerier, som ofta riktar sig mot äldre stod i fokus, vilket understryker den särskilda sårbarheten hos denna grupp. 


Under samtalet betonades vikten av att bekämpa den kriminella ekonomin och skydda äldre från bedrägerier. Finansmarknadsminister Niklas Wykman, civilminister Erik Slottner och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje deltog och betonade att staten spelar en central roll i att säkerställa ett gott konsument- och äldreskydd.

 

Bedrägerier mot äldre har nästan fördubblats på två år

 

En oroande trend visar att bedrägerier mot äldre har nästan fördubblats på bara två år. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet är bedrägeribrotten den brottskategori som ökat mest under 2023, med 22 procent jämfört med 2022.


Under januari 2024 har polisen i region Stockholm upptäckt en ny typ av bedrägeri där kriminella utger sig för att vara vårdpersonal. I ett fall blev en kvinna av med sina värdesaker när bedragare, som påstod sig vara chaufförer från sjukhuset, bad henne packa sina saker omedelbart för att bli hämtad. När hon gick på toaletten försvann bedragarna med hennes ägodelar. I ett annat fall kontaktade bedragare en person bara timmar efter ett blodprov och hävdade att något gått fel, vilket ledde till att de kom hem till personen och stal värdesaker och kontouppgifter. Polisen har ännu inte klargjort hur bedragarna fått insyn i vårdcentralerna.


En äldre dam som pratar i telefon och tittar på sitt kreditkort
Befogengetsbedrägerier mot äldre

Befogenhetsbedrägerier ökade under 2023

 

Under 2023 ökade även befogenhetsbedrägerier mot äldre kraftigt. Under de 8 första månaderna fick polisen in 23% fler anmälningar än under hela 2022. Dessa bedrägerier, som ofta utgörs av så kallad nätfiske, "phishing" eller social manipulation, vilket är telefonsamtal där bedragaren utger sig vara från exempelvis polisen eller banken och försöker lura äldre att logga in på sina bankkonton eller lämna ut koder och kortuppgifter, utgör de vanligaste metoden. Dessa telefonbedrägerier innebär allvarliga ekonomiska konsekvenser och skapar skamkänslor hos offren. Statistiken pekar på en dramatisk ökning av anmälda bedrägerier, och polisens beräkningar indikerar att bedragarna kan tjäna upp till 50 miljoner kronor varje månad.


Innovativa åtgärder för att motverka bedrägerier mot äldre


Uddevalla kommun har tagit saken i egna händer när det gäller att förebygga bedrägerier mot äldre, nämligen genom att införa olika typer av välfärdsteknik. Genom att implementera ett digitalt portsystem skapas en robust barriär mot obehöriga som försöker tränga in i de äldres trygga hem. Personalen inom äldrevården använder personliga koder via sina mobiltelefoner för att låsa upp, vilket inte bara eliminerar behovet av ett överskott av hemnycklar utan också skapar en automatisk logg över varje inpassering. En digitalt dokumenterad säkerhetssymbolik som stärker skyddet och tryggheten.


Vid hembesök tar Uddevalla kommun även ett extra steg för att öka den äldres känsla av trygghet. Vårdaren visar en bild på den kommande vårdaren via mobiltelefonen, vilket inte bara skapar en personlig koppling utan också eliminerar eventuell oro över okända ansikten. Dessa åtgärder, enkla i sin natur, har en märkbar inverkan på att stärka tryggheten och minska risken för bedrägerier mot äldre.


Polisen uppmanar anhöriga att vara vaksamma och dela viktiga tips med de äldre för att minimera risken för bedrägerier. I samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren har Polisen tagit fram ett utbildningsmaterial som heter "Försök inte lura mig"(klicka på länken för att ta del av materialet). Utbildningsmaterialet innehåller en handledning, filmer och deltagarmaterial som ger ökad medvetenhet och bättre kunskaper om hur man kan skydda sig mot bedrägerier.


Generella tips för att minimera risken att bli lurad av bedragare:

  • Skaffa ett titthål och säkerhetsspärr till dörren.

  • Begär legitimation på personen ifråga om du får besök och släpp inte in någon okänd i ditt hem.

  • Lägg på luren vid minsta osäkerhet.

  • Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter, lösenord eller koder på begäran.

  • Kontrollring till bank, polis, sjukvård eller företaget ifråga om du är osäker på vem du pratat med.

  • Kontakta omedelbart din bank om du tror du blivit lurad på bankuppgifter.

 

Polisanmäl vid minsta misstanke om bedrägeri.


0 kommentarer

Comments


bottom of page