top of page
En person som håller i en utbildning och en vårdassistent som använder Virtual Reality

VR-baserad utbildning i bemötande

ViroteaED är en VR-baserad kompetensutveckling för att bättre förstå och bemöta personer med kognitiv funktionsnedsättning, framtagen tillsammans med Karlstads Kommuns Kognitionsteam och Silviasystrar inom demens.

Viroteas VR-baserade utbildning ger vårdpersonal inom LSS och äldreomsorg en unik möjlighet att uppleva vardagssituationer från perspektivet hos personer med kognitiv funktionsnedsättning såsom autism och demens. Genom simuleringar med VR-glasögon får personalen en fördjupad förståelse för deras utmaningar och behov.

Hur fungerar det?

Denna utbildning som är anpassad för vård och omsorg bör ses som ett komplement till traditionell vårdutbildning. Kompetensutvecklingen passar för alla slags vårdfunktioner och anställningsformer, som exempelvis fast personal, nyanställda, sommarvikarier och ledningsgrupp. Leveransen av VR-glasögonen tar endast 2-4 dagar från beställning, och efter det arrangerar vi ett uppstartsmöte antingen personligen eller digitalt med en representant från Virotea-teamet. Därefter står verksamheten själv (handledare) för att utbilda sin personal med hjälp av Viroteas support.

Kvalitetssäkrat innehåll

Innehållet och utformningen av denna VR-baserade utbildning i bemötande har noggrant utvecklats i samarbete med Kognitionsteamet och Silviasystrarna i Karlstads kommun. Med sin kunskap och erfarenhet kring kognitiva funktionsnedsättningar har de kvalitetssäkrat VR-utbildningen. Resultatet är en pedagogisk upplevelse som är både engagerande och effektiv. Tack vare detta samarbete kan vi garantera att utbildningen ger deltagarna verktyg och insikter som är direkt applicerbara i deras dagliga arbete.

ViroteaEDs omfattning

Förutom VR-headset och kursmaterial ingår även information om användningen av olika pedagogiska hjälpmedel för dessa två specifika områden. Inom LSS innefattar detta till exempel sociala berättelser och välja-tavlor, medan personal inom äldreomsorg lär sig hantera ämnen såsom ensamhet, vanföreställningar och hur man anpassar levnadsmiljön. Vi erbjuder också möjligheten att anpassa den VR-baserade kompetensutvecklingen efter individuella önskemål och behov.

Minnesvärd inlärning

Det är svårt att förklara med ord eller text hur en person med till exempel autism upplever världen. Med Viroteas VR-baserade kompetensutveckling får vårdpersonal en minnesvärd inlärning som skiljer sig från traditionella metoder, där information ofta glöms bort bland böcker. Genom att uppleva olika realistiska och engagerande situationer, fastnar kunskapen på ett betydligt mer effektivt sätt.

Repetition

VR-tekniken låter vårdpersonal uppleva och träna på arbetssituationer i virtuell verklighet om och om igen utan att behöva involvera verkliga vårdtagare. Detta ger en unik möjlighet till kontinuerlig träning och utveckling, vilket leder till ökad kompetens, tryggare arbetsmiljö och bättre vård.

Bättre bemötande

Genom ökad empati och förståelse för personer med kognitiv funktionsnedsättning får vårdpersonalen nya verktyg för att förbättra sitt bemötande, vilket leder till en bättre vårdupplevelse för vårdtagaren.

Prissättning

Viroteas VR-baserade kompetensutveckling är tillgänglig genom en årlig prenumerationsmodell och kan anpassas efter behov och krav. Kontakta oss för att få en skräddarsydd offert som passar just er verksamhet.

Användarvänlig

ViroteaED är en användarvänlig och anpassad lösning för en bransch med olika tekniknivåer. Det är enkelt att komma igång, välj film med VR-glasögonen och tryck på play så startar utbildningen.

Vi vill höra från dig!

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur ViroteaED kan förändra er vårdpersonals förståelse och bemötande, och skapa en bättre vårdupplevelse för era brukare!

Vanliga frågor om ViroteaED

Vem håller i utbildningen?

Ni står själva för att utbilda er personal efter era önskemål och behov. Vi tillhandahåller VR-glasögon med färdiginspelade filmer, kursmaterial och support.

Vad ingår i paketet?

Utbildningspaketet innehåller två VR-glasögon med 4K-upplösning och hög prestanda. Glasögonen är innehåller 40 realistiska VR-filmer eller 20 situationer (10 för LSS och 10 för äldreomsorg), vilka illustrerar när personalen både har ett anpassat och ett icke-anpassat bemötande av vårdtagaren i varje situation. Utbildningen inkluderar kursmaterial (VR-glasögonen med filmer) och diskussionsunderlag för att personalen bättre ska kunna tillämpa den nya kunskapen.

Vilka vårdområden omfattas av ViroteaED?

ViroteaED är skapat för äldreomsorg och LSS och syftar till att stödja vårdpersonalen i att få en ökad förståelse för personer med kognitiva funktionsnedsättningar såsom autism eller demens.

Får man testa produkten innan köp?

Självklart! Hör av dig till oss eller boka in ett demomöte direkt, så ordnar vi det.

Hur många utbildningsfilmer finns det inom varje område?

Det finns 10 scenarion för LSS och 10 scenarion för äldreomsorg, så totalt 20 scenarion eller 40 filmer. Det finns nämligen två filmer för varje scenario som visar ett anpassat och ett inte anpassat bemötande.

Kan man ha vanliga glasögon under VR-glasögonen?

Visst, det går bra att använda vanliga glasögon med VR-glasögonen, men det beror på storleken på både glasögonen och VR-glasögonen. 

Hur snabbt levereras VR-glasögonen?

Leveransen av VR-glasögonen tar endast 2-4 dagar från beställning.

Vad kostar den VR-baserade utbildningen?

Priset för VR-upplevelserna är baserat på en årlig prenumeration. Kontakta oss om du vill veta mer.

Våra andra lösningar

Upplevelser för boende inom LSS och äldreomsorg.

bottom of page