top of page

Upplev våra VR-produkter för vård och omsorg!

Virotea erbjuder två innovativa VR-produkter som är utformade för vård och omsorg.

Vår VR-utbildning stärker och utvecklar personalen i bemötande av personer med kognitiv svikt och våra VR-upplevelser erbjuder vårdtagare en spännande och meningsfull aktivitet för att bryta vardagens rutiner.

 

VR-tekniken sätter alltid användaren i fokus. Baserat på vår erfarenhet och förståelse för vård- och omsorgsbranschen har vi tagit fram anpassade lösningar som passar perfekt in i dessa miljöer.

 

Tekniken vi erbjuder är smidig, användarvänlig och enkel att integrera i verksamheten. Ta reda på hur våra VR-produkter kan förbättra er vårdmiljö och bidra till en mer engagerande, givande och tryggare upplevelse för era omsorgstagare.

Våra produkter

Upplevelsebaserad VR-utbildning för vårdpersonal 

Upplevelser för boende inom LSS och äldreomsorg.

Välfärdsteknik och VR

Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik är ”digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.”

Välfärdsteknik ingår i e-hälsa, det vill säga digital teknik som leder till ökad livskvalitet för äldre samt personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av välfärdstekniken är vården och omsorgen kunskapsbaserad, säker, jämlik, effektiv, tillgänglig samt utgår från individens behov. Virtual Reality (VR) innebär att man med ett par VR-glasögon förflyttas in i en annan miljö som kan vara digitalt konstruerad eller inspelad i 360 graders vinkel. VR-glasögonen fyller hela ditt synfält, vilket innebär att omgivningen kan utforskas när du vänder blicken åt olika håll.

bottom of page