top of page

Våra tjänster

Virotea erbjuder virtual reality tjänster som både kan stärka och vidareutbilda personal och ge boende en spännande gruppaktivitet att bryta vardagsmönstret med.

Vi erbjuder välfärdsteknik som sätter användaren i fokus. Med bakgrund inom vård och omsorg känner vi väl till hur sådana verksamheter fungerar och vilken problematik som ofta finns. Våra tjänster är utformade för att passa i just dessa miljöer - det måste vara smidigt, användarvänligt och enkelt.

Upplevelsebaserad VR-utbildning för vårdpersonal 

Upplevelser för boende inom LSS och äldreomsorg.

bottom of page