top of page

Kundcase

600px_Kba_logo18_4-färg.png

Utmaning

I Kungsbacka ville man möjliggöra fler meningsfulla aktiviteter för sina omsorgstagare. De letade efter en lösning som kunde användas tillsammans med andra såsom anhöriga, medarbetare och andra omsorgstagare för att uppmuntra till samtal och dialog. Nyfikenheten på Välfärdsteknik gjorde att de snabbt identifierade VR som ett sätt att tillgodose dessa möjligheter för omsorgstagare som ofta har begränsningar i fysisk och psykisk förmåga.

Lösning

Under hösten 2022 började Kungsbacka Kommun att testa VR-glasögon genom en workshop tillsammans med anhöriga och medarbetare. Syftet var att väcka intresse och öka kunskapen om VR-upplevelser för deras viktiga närstående. Med VR-glasögonen kan omsorgstagarna besöka olika nya platser i världen men också platser som de redan känner till och som betyder mycket för dem. För de personer som inte själva har förmågan att berätta om sina erfarenheter eller önskemål så har levnadsberättelsen varit till stor hjälp.

Resultat

Resultatet har varit mycket gott. VR-upplevelserna har bland annat 
en lugnande och distraherande effekt för omsorgstagare med orosproblematik. Möjligheten att kunna besöka välkända platser skapar mycket glädje bland dessa personer. Anhöriga är fortsatt involverade för att gemensamt kunna titta på platser som de besökt tillsammans. VR-glasögonen skänker lugn, glädje men skapar också utrymme för dialog och samtal.

Utmaning

Karlstad funderade över hur de, med hjälp av digital skalbar teknik, skulle kunna få människor att uppleva hur det känns att leva med olika typer av kognitiv svikt, på ett sätt som skulle: 

 

- Fungera som en del i utbildning/vidareutbildning för personal, där flera personer kan dela samma upplevelse vid samma tidpunkt.  

 

- Bidra till bättre förståelse för de berördas situation. 

 

- Kunna stödja olika upplevelser, baserade på olika typer av kognitiv svikt. 

 

- Skalas upp och vidareutvecklas i små steg.

 

Den digitala tjänsten skulle innebära att de som tar del av den får en ökad förmåga att göra vardagen mer begriplig för de berörda individerna, samt en ökad förmåga att bemöta behoven hos de individer som inte förmår uttrycka vad de vill eller behöver. Därigenom ökas och stärks känslan av trygghet och förtroendet för omsorgspersonalen hos de berörda.

Lösning

Karlstads filosofi gällande lösningen på utmaningen ”Upplev min verklighet” var att lösningen behövde utgå från ett reellt upplevt behov från offentlig sektor och utvecklas i en agil process tillsammans med företag och offentlig sektor. Tjänsten skulle vara skalbar och därmed också utvecklas över tid och behovsanalysen var integrerad i hela processen. Lösningen som kom fram är ett digitalt kompetensutvecklingsverktyg med VR som möjliggörare och stödjer medarbetare i hur det är att leva med olika typer av kognitiv svikt. Detta bidrar till en bättre förståelse för de berördas situation och bidrar till en kvalitetssäkring av vården och omsorgen.

Resultat

Resultatet har varit positivt för både LSS & äldreomsorgens medarbetare. Genom att genomgå en interaktiv utbildning får medarbetaren en ’’wow’’ upplevelse och upplever en helt annan känsla kring utbildningssituationen än vid en klassisk salsutbildning. VR som motivationsverktyg är kraftfullt då upplevelsen medför en förnimmelse av att vara i miljön och uppleva händelsen på egen hand. Att flera kan dela samma upplevelse vid samma tidpunkt medför att det också går att jämföra upplevelsen, att utveckla diskussionen om lämpliga förhållningssätt och utifrån upplevelsen komma till insikt om hur vården och omsorgen kan genomföras på ett bättre sätt.

Utmaning

Förenade Care såg potentialen i välfärdsteknik och utmaningen blev att hitta nya och meningsfulla aktiviteter för omsorgstagarna. Men när man kommer upp i åldern och blir väldigt gammal innebär det ofta begränsningar i individens fysiska och psykiska förmåga. Därför var det viktigt för Förenade Care att hitta välfärdsteknik som inte satte för stora krav på omsorgstagarna i användningen.

Lösning

Förenade Care inledde år 2020 med att använda tjänsten ViroteaVR för att kunna erbjuda omsorgstagarna en ny meningsfull aktivitet. Viroteas välfärdsteknik är enkel att hantera och kräver inga förkunskaper av omsorgstagaren för att uppleva Virtual Reality. Omsorgstagarna kan uppleva platser från hela världen, så som London och Paris eller exempelvis gå på safari i Afrika. Utöver det kan deras omsorgstagare även uppleva lokala platser och miljöer här hemma i Sverige. Sammanfattningsvis har Förenade Care implementerat väldfärsteknik med hjälp av Virotea som ger omsorgstagarna en meningsfull aktivitet.

Resultat

Omsorgstagare har känt sig mer motiverade och nyfikna. Personer med afasi som har svårt att uttrycka sig i tal har genom sitt kroppsspråk visat sig bli glada och uppspelta efter att ha använt ViroteaVR. Aktiviteterna med Virotea har varit där för att bryta vardagsmönstret och har en aktivitet man sett fram emot att använda.

hoor-1024x538.png

Utmaning

Höör behövde hjälp med att hitta välfärdsteknik som passar deras behov och utmaningar. Det rörde sig främst om att införskaffa välfärdsteknik som kunde inkludera fler omsorgstagare och grupper inom vård-och omsorg. På så sätt har man en tjänst som har i mål att tillgodose allas behov och inte bara en specifik målgrupp.

Lösning

Användandet av VR-glasögonen kunde se lite olika ut bland de olika verksamheterna. Brukarna inom LSS var mer intresserade av att spela mer fysiska spel och även att åka berg-och-dalbana var väldigt populärt. De ville gärna också se olika saker beroende på deras intressen. Om någon till exempel har ett stort intresse för bilar eller tåg så ville de gärna se bilder på bilar eller tåg. På äldreboendet var det mer populärt att se bilder på olika platser. Gärna lokala ställen de har befunnit sig på tidigare och kanske väcka gamla minnen. För personalens del är Viroteas produkt väldigt lättanvänd. Det enda som behövs när de har fått VR-glasögonen är internet för att komma igång.

Resultat

Resultatet har varit positivt på både LSS & äldreboenden. Bland de äldre gäller det bara att få dem att bli vana i början med den nya och främmande tekniken. Men efter de hade fått se personalen testa, ville de gärna också prova och det blev en positiv respons där. Inom LSS var det många som fick en ’’wow’’ upplevelse och tyckte det var väldigt häftigt. Det blev en motivation för många att börja röra sig och det är många som ser fram emot att få använda VR igen. Personalen säger att man kan verkligen se, framförallt inom LSS hur de lyser upp och blir glada när det är dags för VR-glasögonen.

bottom of page