top of page

Kundcase

Utmaning

Förenade Care såg potentialen i välfärdsteknik och utmaningen blev att hitta nya och meningsfulla aktiviteter för omsorgstagarna. Men när man kommer upp i åldern och blir väldigt gammal innebär det ofta begränsningar i individens fysiska och psykiska förmåga. Därför var det viktigt för Förenade Care att hitta välfärdsteknik som inte satte för stora krav på omsorgstagarna i användningen.

Lösning

Förenade Care inledde år 2020 med att använda tjänsten ViroteaVR för att kunna erbjuda omsorgstagarna en ny meningsfull aktivitet. Viroteas välfärdsteknik är enkel att hantera och kräver inga förkunskaper av omsorgstagaren för att uppleva Virtual Reality. Omsorgstagarna kan uppleva platser från hela världen, så som London och Paris eller exempelvis gå på safari i Afrika. Utöver det kan deras omsorgstagare även uppleva lokala platser och miljöer här hemma i Sverige. Sammanfattningsvis har Förenade Care implementerat väldfärsteknik med hjälp av Virotea som ger omsorgstagarna en meningsfull aktivitet.

Resultat

Omsorgstagare har känt sig mer motiverade och nyfikna. Personer med afasi som har svårt att uttrycka sig i tal har genom sitt kroppsspråk visat sig bli glada och uppspelta efter att ha använt ViroteaVR. Aktiviteterna med Virotea har varit där för att bryta vardagsmönstret och har en aktivitet man sett fram emot att använda.

hoor-1024x538.png

Utmaning

Höör behövde hjälp med att hitta välfärdsteknik som passar deras behov och utmaningar. Det rörde sig främst om att införskaffa välfärdsteknik som kunde inkludera fler omsorgstagare och grupper inom vård-och omsorg. På så sätt har man en tjänst som har i mål att tillgodose allas behov och inte bara en specifik målgrupp.

Lösning

Användandet av VR-glasögonen kunde se lite olika ut bland de olika verksamheterna. Brukarna inom LSS var mer intresserade av att spela mer fysiska spel och även att åka berg-och-dalbana var väldigt populärt. De ville gärna också se olika saker beroende på deras intressen. Om någon till exempel har ett stort intresse för bilar eller tåg så ville de gärna se bilder på bilar eller tåg. På äldreboendet var det mer populärt att se bilder på olika platser. Gärna lokala ställen de har befunnit sig på tidigare och kanske väcka gamla minnen. För personalens del är Viroteas produkt väldigt lättanvänd. Det enda som behövs när de har fått VR-glasögonen är internet för att komma igång.

Resultat

Resultatet har varit positivt på både LSS & äldreboenden. Bland de äldre gäller det bara att få dem att bli vana i början med den nya och främmande tekniken. Men efter de hade fått se personalen testa, ville de gärna också prova och det blev en positiv respons där. Inom LSS var det många som fick en ’’wow’’ upplevelse och tyckte det var väldigt häftigt. Det blev en motivation för många att börja röra sig och det är många som ser fram emot att få använda VR igen. Personalen säger att man kan verkligen se, framförallt inom LSS hur de lyser upp och blir glada när det är dags för VR-glasögonen.

vardaga_edited.png

Utmaning

Vardaga har alltid satsat på kvalité och bland annat visat sin innovationsförmåga. I arbetet med välfärdsteknik har man insett att en generell utmaning med välfärdsteknik är implementeringen. Det är viktigt att välfärdstekniken ska vara enkel att förstå och använda då det i slutändan är personalen som ser till att omsorgstagarna får ta del av välfärdstekniken. Med den bakgrunden letade Vardaga efter välfärdsteknik att erbjuda för sina omsorgstagare.

Lösning

Vardaga valde 2018 att arbeta med Virotea för att erbjuda VR för sina omsorgstagare. Tillsammans formade vi tjänsten ViroteaVR som idag är anpassat för vård- och omsorg. Fokuset och prioriteringen ligger på omsorgstagarna men direkt därefter kommer personalen. Verksamheterna har nu välfärdsteknik som är enkelt att plocka fram och använda. Det är låga trösklar kring inlärning och användning som innebär att aktiviteten kommer till nytta.

Resultat

Införandet av välfärdstekniken och tjänsten ViroteaVR innebär att omsorgstagarna får uppleva alla olika platser världen runt samtidigt som det är enkelt för personalen med att komma igång med aktiviteten. Tjänsten kan användas som gruppaktivitet med fler VR-glasögon aktiva under en session, vilket både sparar tid och skapar gensamhet. Personalen berättar även om hur personer med sämre minne har fått en positiv upplevelse av ViroteaVR. Man minns att ”här var jag med min mamma och pappa” eller ”med min man som gick bort 20 år sen”. Vardaga berättar hur det  uppstår en social interaktion mellan omsorgstagare och att personerna öppnar upp sig mer.

bottom of page