top of page

Kungsbacka Kommun

Introduktion

Upptäck hur Kungsbacka Kommun utmanade traditionella omsorgsmodeller för att skapa meningsfulla och stimulerande aktiviteter för sina omsorgstagare. Genom att söka efter innovativa lösningar för att främja samtal och dialog mellan omsorgstagare, anhöriga och medarbetare, tog de steget in i världen av välfärdsteknik. Med fokus på VR-teknik identifierade de en möjlighet att erbjuda unika upplevelser för personer med olika fysiska och psykiska utmaningar.

Utmaning

I Kungsbacka ville man möjliggöra fler meningsfulla aktiviteter för sina omsorgstagare. De letade efter en lösning som kunde användas tillsammans med andra såsom anhöriga, medarbetare och andra omsorgstagare för att uppmuntra till samtal och dialog. Nyfikenheten på Välfärdsteknik gjorde att de snabbt identifierade VR som ett sätt att tillgodose dessa möjligheter för omsorgstagare som ofta har begränsningar i fysisk och psykisk förmåga.

Lösning

Under hösten 2022 började Kungsbacka Kommun att testa VR-glasögon genom en workshop tillsammans med anhöriga och medarbetare. Syftet var att väcka intresse och öka kunskapen om VR-upplevelser för deras viktiga närstående. Med VR-glasögonen kan omsorgstagarna besöka olika nya platser i världen men också platser som de redan känner till och som betyder mycket för dem. För de personer som inte själva har förmågan att berätta om sina erfarenheter eller önskemål så har levnadsberättelsen varit till stor hjälp.

Resultat

Resultatet har varit mycket gott. VR-upplevelserna har bland annat 
en lugnande och distraherande effekt för omsorgstagare med orosproblematik. Möjligheten att kunna besöka välkända platser skapar mycket glädje bland dessa personer. Anhöriga är fortsatt involverade för att gemensamt kunna titta på platser som de besökt tillsammans. VR-glasögonen skänker lugn, glädje men skapar också utrymme för dialog och samtal.

bottom of page