top of page

Acerca de

DSC_0056.jpg

VR-utbildning för vårdpersonal

Erbjud personalen en interaktiv utbildning och kompetensutveckling. Med hjälp av vårt empatistärkande utbildningssystem ViroteaED får vårdpersonalen uppleva hur det är att leva med kognitiv svikt, exempelvis autism eller demens. Utbildningen underlättar förståelsen och engagemanget för era klienter på ett innovativt sätt.

DSC_0044.jpg

ViroteaED

Tjänsten ViroteaED är en utbildning baserad på Virtual Reality. Med hjälp av tekniken får personalen uppleva olika situationer ur kundernas perspektiv med en intellektuell funktionsnedsättning. Målet med utbildningen är att personalen först få uppleva obehagen och hur de triggas, för att sedan få uppleva hur det blir när vi jobbar med exempelvis tydliggörande pedagogik och hjälpmedel.

Ur kundens perspektiv

Genom att försättas i en förstapersons vy får du agera vårdtagare med kognitiva utmaningar, exempelvis autism, med hjälp av Virtual Reality. ViroteaED är en empatistärkande tjänst, vilken leder till ökad förståelse och kännedom av vårdtagarens svårigheter. Detta leder i sin tur till bättre bemötande och vård av personalen.

DSC_0103.jpg

Repetition

Övning ger färdighet. Med hjälp av VR kan man obegränsat antal gånger repetera och uppleva arbetssituationer och sociala interaktioner utan involvering från kunden.

Enkel teknik

VR-glasögonen är enkla att använda och är noga anpassad  och skräddarsydd för en bransch med låg teknikmognad bland personalen. Välj bara film och tryck på play!

Bättre bemötande

Ökad empati och förståelse ger personalen nya förutsättningar för att förbättra sitt bemötande. Ett bättre bemötande innebär i förlängningen bättre vård för kunden.

bottom of page