top of page

ViroteaEDs inflytande på arbetskulturen inom hemtjänsten

Få en inblick i hur Säffle kommun implementerat ViroteaED och förändrat personalens arbetssätt inom äldreomsorgen. Ann-Louise Persson, som arbetar både inom hemtjänst och digitalt, delar med sig av sina erfarenheter i en intervju.


Kommunens omfattning och utmaningar

Med sina 500 brukare står verksamheten i Säffle inför flera utmaningar, däribland svårigheter med att bemöta äldre och att handskas med psykiskt instabila personer. Ofta hamnar yngre personer i situationer med brukare som de finner utmanande och som de inte vet hur de ska hantera, där de frågar sig: ”Hur ska vi bemöta det här”? Viroteas VR-utbildning i bemötande (ViroteaED) har visat sig vara en värdefull resurs med sina filmer om hallucinationer och miljö, vilket har stärkt personalens förmåga att bemöta komplexa situationer.En kvinna testar Viroteas VR-glasögon - VR-utbildning i bemötande
Säffle kommun testar ViroteaED

Första intrycket och implementeringen av ViroteaED

Säffle kommuns resa med ViroteaED började med ett möte av Viroteas grundare Ivan Perlesi och Arvika näringslivscentrum. Ann-Louise berättar entusiastiskt om sitt första intryck av VR-utbildningen och hur glad hon blev av att få möjlighet att använda VR-glasögon i utbildningssyfte. Från början fanns det ett motstånd mot VR-tekniken men personalen övervann snabbt sina tvivel och rädslor och uppskattar nu fördelarna som ViroteaED erbjuder.


Sedan införandet i oktober 2023 har VR-utbildningen integrerats i verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Ann-Louise har drivit utbildningen med en metodik som främjar diskussion och engagemang bland deltagarna. Genom att inrikta sig på värdegrunder och att bygga in dem i utbildningen ser hon till att kunskapen blir långsiktig och tillämpbar i vardagen.


Fördelar med VR-utbildningen

VR-utbildningen sker i grupper om två personer åt gången, vilket är idealt eftersom båda tvingas att aktivt delta i diskussionerna. Ann-Louise poängterar behovet av att kontinuerligt uppdatera och påminna personalen om bemötande för att vara säker på att kunskapen fastnar och tillämpas i praktiken. Hon vill därför att alla i organisationen ska få tillgång till utbildningen och ser fram emot att involvera sommarvikarierna för att säkerställa en enhetlig och hög kompetens av all personal.


Ann-Louise säger att en fördel med ViroteaED är själva formatet på utbildningen. I en traditionell utbildningssal är det lätt att bli distraherad och tappa fokus på grund av exempelvis andra människor och telefoner. Utbildningen i 360-graders VR ger däremot en fördjupad och koncentrerad upplevelse. Genom att vara helt innesluten i VR-glasögonen undviks externa störningar, vilket gör det lättare att koncentrera sig och förstå komplexa situationer.


En annan fördel är om något skulle krångla eller om det uppstår frågor, då hör Ann-Louise av sig direkt till Virotea. Tillgängligheten och möjligheten att snabbt få hjälp med eventuella problem är något som hon värderar högt. Hon betonar särskilt det faktum att slippa vänta på svar i veckor, vilket tydligt visar Viroteas engagemang för att stödja sina kunder och underlätta användandet av deras tjänster.


Hon har en övervägande positiv personlig åsikt om utbildningen och betonar att den största nyttan med ViroteaED är att lära sig hur man inte bör agera i olika situationer. Enligt henne har ViroteaEDs inflytande på arbetskulturen inom hemtjänsten varit betydande. Personalen får möjlighet att lära sig av misstagen i utbildningsfilmerna, som både visar ett felaktigt och ett anpassat bemötande i en given situation. Detta sker utan att utsätta omsorgstagare för stress och ångest av verkliga misstag.


Inspiration

Säffle kommuns driv med att övervinna motstånd mot ny teknik och erbjuda personal engagerande utbildningar med långsiktigt lärande är en sann inspiration för andra verksamheter. Vi ser fram emot att följa deras fortsatta arbete med att forma och förbättra äldreomsorgen.


Läs mer om Säffle kommuns omsorg och stöd: https://saffle.se/omsorg-och-stod.html


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page