top of page

Hur kan vi motverka ensamhet bland äldre?

Vem som helst oavsett ålder kan uppleva ensamhet, men äldre har större sannolikhet att göra det på grund den livsfas de befinner sig i. Upplevd ensamhet hos äldre kan utgöra en riskfaktor för deras fysiska och psykiska hälsa. Dessutom kan långvarig ensamhet resultera i försämrad livskvalitet och öka risken för att dö.


Personer som är 75 år eller äldre är en av de grupper som oftast upplever ofrivillig ensamhet. Den ofrivilliga ensamheten beskrivs ofta som en plågsam känsla av att inte känna sig önskvärd, delaktig eller efterfrågad. Enligt Folkhälsomyndigheten upplever 40% av alla kvinnor över 85 år och 30% av männen över 85 år att de besväras av ensamhet.


En äldre dam i rullstol som tittar ut genom ett fönster

För att förhindra att äldre personer hamnar i ofrivillig ensamhet är det viktigt att upptäcka signalerna i ett tidigt stadium. Riskfaktorer för upplevd ensamhet är exempelvis nedsatt fysisk och psykisk förmåga, somatisk sjukdom, förlust av partner och dålig ekonomi. Ensamhet är många gånger stigmatiserad eftersom äldre personer ofta är mindre villiga att prata om det vilket leder till att ensamheten blir svårare att hantera.


Regeringen har gett Socialstyrelsen 50 miljoner kronor för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Stödet till kommuner och regioner ska göra det lättare för äldre att träffa andra personer med liknande intressen. Det handlar bland annat om gruppaktiviteter som bygger på aktivt deltagande, rekreationsaktiviteter och aktiviteter som involverar olika former av teknologi och kultur.


Med ViroteaVR erbjuds digitalt resande med hjälp av virtual reality. Det är en uppskattad och meningsfull aktivitet som bidrar till att höja livskvalitén för många vårdtagare som inte kan lämna sitt boende. Våra VR-glasögon är enkla att använda och har över 1000 VR-bilder och VR-filmer som är anpassade för äldre.


Vad gör er verksamhet för att motverka ensamhet bland äldre?

0 kommentarer

Comments


bottom of page