top of page

Våra tjänster

Virotea erbjuder tjänster som både kan stärka och vidareutbilda personal och ge boende en spännande gruppaktivitet att bryta vardagsmönstret med.

Våra tjänster sätter användaren i fokus - vi på Virotea har en bakgrund inom vård och omsorg och känner väl till hur sådana verksamheter fungerar och vilken problematik som ofta finns. Våra tjänster är utformade för att passa i just dessa miljöer - det måste vara smidigt, användarvänligt och enkelt.

Upplevelsebaserad VR-utbildning för vårdpersonal 

Upplevelser för boende inom LSS och äldreomsorg.

Portabla upplevelser för hemtjänst och personlig assistans.

bottom of page