top of page

Ansöka om statligt bidrag

Kommunala verksamheter kan till och med den 31 oktober 2024 ansöka om statligt bidrag för att köpa in Viroteas tjänster. Vi hjälper dig gärna med din ansökan!

Enligt förordning (2023:609) kan kommuner ansöka om statsbidrag för att "säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer", vilket Viroteas tjänster strävar efter att uppfylla. Kommunen rekvirerar medel både för sin egen verksamhet och för privata aktörer som utför tjänster på uppdrag av kommunen. Kommunerna är ansvariga för att informera de privata utförarna om möjligheten att ta del av dessa medel.

Samtliga kommuner kan rekvirera.

Så går ansökan till

De flesta statsbidrag söks eller rekvireras via Socialstyrelsens e-tjänst. Här kan du läsa om vad som behövs för att använda e-tjänsten för statsbidrag och rekommendationer kring hur ansökan. Det finns ett fåtal bidrag som inte ingår i e-tjänsten. Då sker ansökan via en blankett. Information om vilka bidrag det gäller finns på informationssidan för de olika statsbidragen under sök statsbidrag.

bottom of page