top of page

ViroteaED är ute nu!

Uppdaterat: 23 mars 2023

Det senaste tillskottet i Viroteas tjänsteportfölj, ViroteaED finns nu att testa och beställa. ViroteaED är ett VR-baserat utbildningsverktyg för vård- och omsorgsverksamheter med syftet att förbättra personalens kunskap, förståelse och empati gentemot omsorgstagaren.


Tjänsten är speciellt framtagen för LSS och äldreomsorgen som har omsorgstagare med en kognitiv funktionsnedsättning. Virotea har alltid haft som mål att förbättra levnadsvillkoren och livskvaliteten hos omsorgstagare, och ViroteaED är ett viktigt steg i denna riktning. ViroteaED ger personalen möjligheten att förstå brukarnas behov och önskemål på ett djupare plan, och därigenom erbjuda en mer personlig och anpassad vård.

ViroteaED är lättanvänd och tillgänglig för all personal, oavsett erfarenhet eller bakgrund. Utbildningstjänsten är utvecklad med en interaktiv och användarvänlig design, så att personalen kan utbildas utan att ha tidigare kunskap om VR.


Men ViroteaED är inte bara ett verktyg för utbildning. Det är också ett verktyg för att öka samarbetet och kommunikationen inom en verksamhet. Genom att dela sina erfarenheter och kunskaper med varandra kan personalen samarbeta och lära av varandra för att kunna erbjuda en bättre vård.


Vi tror att ViroteaED kommer att ha en stor påverkan på vård- och omsorgssektorn. Tjänsten ger personalen möjligheten att förstå brukarnas behov och önskemål på ett djupare plan, och därigenom erbjuda en mer personlig och anpassad vård. Vi är stolta över ViroteaED och hoppas att utbildningstjänsten kommer att bidra till en bättre vård för alla.


Läs mer om ViroteaED0 kommentarer

Comments


bottom of page