top of page

Kognitiv nedsättning: vardagens hinder och lösningar

Kognitiva svårigheter är en verklighet för många människor, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller har drabbats av en hjärnskada. Men vad är egentligen kognitiv nedsättning och hur kan vi underlätta livet för dem som kämpar med det?


Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. För dem som drabbats av kognitiva svårigheter kan detta leda till utmaningar när det gäller att lära, utvecklas och utföra vardagliga sysslor.


Så vilka hinder kan personer med kognitiv nedsättning stöta på i vardagen?


Det kan handla om problem med att fokusera sin uppmärksamhet, förstå tid och tidsuppfattning, organisera och planera aktiviteter, komma ihåg planer och hitta till platser. Att lösa problem och fatta beslut kan vara en utmaning.


Med rätt hjälpmedel och stöd kan vardagen bli mer hanterbar för personer med kognitiv nedsättning. Syftet med kognitivt stöd är att ge dem ökad självständighet och delaktighet, underlätta vardagliga sysslor och göra det lättare att förstå och ta kontroll över olika aspekter av livet.


Och vilka lösningar finns tillgängliga?


Det finns olika typer av kognitivt stöd som exempelvis

  • främjar sinnesstimulering, för att skapa lugn och ökad koncentration, där bland annat täcken, dynor och kläder med tyngder kan bidra till en mer avkopplad och fokuserad atmosfär.

  • stödjer minne, tidsuppfattning och planering. Hit hör kalendrar, planeringssystem, väggtavlor, specialanpassade mobiltelefoner, handdatorer, programvaror och appar kan komma väl till hands. För personliga påminnelser finns medicinpåminnare, sakletare och fickminnen. Vidare finns klockor med olika funktioner, inklusive talande eller vibrerande påminnelser samt nedräkningstimers.

  • olika larm och styrning där fjärrkontroller kan styra olika enheter som TV, säng och andra hjälpmedel. Det finns även GPS-enheter för platslokalisering. Personlarm, såsom fall- och epilepsilarm, samt larm för specifika situationer som exempelvis att lämna sängen kan öka säkerheten.

  • underlättar läsning och skrivning som t.ex. hjälpmedel för att hålla böcker och papper i en bekväm position. Skrivmaterial och ljudspelare som talboksspelare och DAISY-spelare kan användas för dem som har svårt att läsa skriven text. Programvaror för ordbehandling och andra relevanta program kan med fördel användas för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Varje individ har sina unika behov, så det gäller att hitta de stöd som fungerar bäst för dem.


I vissa fall kan kognitivt stöd behöva förskrivas som hjälpmedel, och då är det bäst att konsultera en arbetsterapeut för att bedöma behoven och följa upp effektiviteten. Kognitiv nedsättning är en del av mångas liv, och genom att förstå dem och erbjuda lämpligt stöd, kan vi göra skillnad och hjälpa människor att leva mer självständiga och meningsfulla liv.


Träna er personal i bemötande av personer med kognitiv nedsättning: https://www.virotea.com/viroteaed


0 kommentarer

Comments


bottom of page