top of page

Sista chansen: ansök om statsbidrag för bättre äldreomsorg med välfärdsteknik

Det är dags att agera nu! Statsbidrag för att förbättra äldreomsorgen genom användning av välfärdsteknik närmar sig sitt sista ansökningsdatum. I år delas nästan 6 miljarder kronor ut i två olika statsbidrag, och många kommuner har ännu inte utnyttjat denna möjlighet till förbättring.

Äldre person med mynt i handen
Ansök om statsbidrag för bättre äldreomsorg

Äldreomsorgen i Sverige står inför en betydande utmaning, och det är här statsbidragen kommer in i bilden. Dessa bidrag syftar till att stödja kommunerna i deras arbete att förbättra kvaliteten och tillgängligheten av äldreomsorgen. De två huvudsakliga statsbidragen, med ansökningsdeadline senast den 2 oktober och den 31 oktober, är avsedda för två viktiga ändamål:


1. Minska användningen av timanställningar i äldreomsorgen


Det första bidraget har som mål att minska användningen av timanställningar inom äldreomsorgen som finansieras av kommunen. Genom att göra detta kan kommuner stärka kvaliteten och tryggheten i vården av äldre. En effektiv resurs för att uppnå detta mål är vår VR-utbildning, ViroteaED. Denna utbildning är utformad för att träna personalen i bemötande av äldre med kognitiva funktionsnedsättningar, såsom autism eller demens. VR-utbildningen är särskilt användbar för ny personal och sommarvikarier, då den hjälper till att minska nervositet och osäkerhet samt förhindra vanliga misstag.


Ansök senast den 2 oktober 2023 hos Socialstyrelsen för detta bidrag.


2. Säkerställa en god vård och omsorg för äldre


För att säkerställa hög kvalitet i äldreomsorgen är det avgörande att fokusera på individens unika behov och förutsättningar. Alla verksamheter bör vara kunskapsbaserade, individanpassade, säkra, tillgängliga och jämlika. Denna typ av kvalitetsförbättringar kan inkludera åtgärder för att motverka ensamhet bland äldre, kompetensutveckling av personal, förbättring av arbetsmiljön och arbetsvillkoren, samt främjandet av personcentrerad vård och omsorg för personer med demenssjukdom.


Förbättrad Äldreomsorg med VR-Teknik


Att åldras med en försämrad kognitiv förmåga kan leda till nedstämdhet, oro och i vissa fall depression. Personer som inte längre har möjligheten att ta sig till platser de vill besöka kan leda till känslor av ensamhet och isolering, vilket kan leda till ångest och depression. Här kan välfärdsteknik, som ViroteaVR, spela en viktig roll genom att ge äldre möjlighet att uppleva platser och aktiviteter som de annars inte skulle ha tillgång till.


Vårt VR-utbildningsprogram, ViroteaED, är mer än bara kompetensutveckling. Det är ett kraftfullt verktyg för att träna personalen i att möta äldre med kognitiva utmaningar på ett professionellt och empatiskt sätt. Bristfälligt bemötande kan leda till negativa känslor som ilska, oro och stress hos vårdtagarna. Genom att anpassa arbetssättet efter individens förutsättningar kan dessa negativa känslor undvikas och istället ersättas med trygghet och glädje.


Ansök senast den 31 oktober 2023 hos Socialstyrelsen för detta bidrag.


Vårdpersonal som ger ett glas vatten till en äldre dam
Bidra till en bättre äldreomsorg

Bättre och mer meningsfull äldreomsorg


Forskning visar tydligt att högre kvalitet inom äldreomsorgen är nyckeln till ökad livskvalitet för de äldre, trivsel för personalen och ett mer givande arbete. Det gynnar alla inblandade - vårdtagare, personal och anhöriga.


Så var med oss och stöd denna förändring och förbättring i äldreomsorgen. Ansök om statsbidraget nu och bidra till att äldre får en bättre och mer meningsfull äldreomsorg och högre livskvalitet livet ut!

0 kommentarer

תגובות


bottom of page