top of page

Verklighetslabbet

Verklighetslabbet Logotyp

Introduktion

Verklighetslabbet strävar efter att främja forskning i den miljö där insatser planeras. Genom nära samarbete och korta beslutsvägar möjliggör de innovativ forskning och projekt i samverkan med brukare, personal, entreprenörer, forskare och studenter. Målet är att erbjuda en realistisk utvecklingsmiljö för tester inom jämställd välfärdsteknik, digitalisering, samt utveckling av omsorgs- och boendeformer. 

Kliniskt Träningscentrum (KTC) stöder praktisk träning för vård- och omsorgspersonal, studenter och elever. Genom simulatorer och erfaren personal utvecklas kompetensen för högkvalitativ vård och omsorg.

Syfte

Undersöka användarupplevelsen av ViroteaED och VR-utbildningen i bemötande av personer med kognitiv nedsättning för att stärka lärandet av personalen. 

Målsättning

  • Utvärdera användarupplevelsen och förbättringsmöjligheter för ViroteaED och VR-utbildningen.

  • Analysera kundprocessen och Viroteas involvering vid uppstart av nya kunder.

  • Jämföra användarnas självupplevda lärande med VR-glasögon och teoretisk utbildning.

Metod

20 veckors pilotprojekt med äldreomsorg och LSS-gruppbostäder. Utvärdering genom enkät i samband med utbildningen.

Projektteam

Projektet leds av Verklighetslabbet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Projektpart är Virotea AB. Testmiljön är KTC.

Resultat

Lyckat genomfört projekt med nöjda deltagare som anser att VR-utbildningen förbättrar lärandet. Majoriteten föredrar VR jämfört med teoretisk utbildning. Även chefer till medarbetare som deltog i utbildningen ansåg att den var bra för att öka lärandet. KTC och Virotea samarbetade smidigt enligt både deltagare och projektledning.

bottom of page