top of page

Acerca de

Fördelar med VR som välfärdsteknik

1. En meningsfull aktivitet

Hälsofrämjande aktiviteter är viktiga, både för de vårdnadstagare som bor på omsorgsboende och för de som bor hemma. Enligt vårdfakta från Vårdföretagarna är endast 65% av de äldre nöjda med de aktiviteter som erbjuds på deras boende. Med ViroteaVR och ViroteaGo får omsorgstagare en aktivitet som bryter vardagsmönstret, något som är mer spännande och nytt än bingo.

2. Motverka psykisk ohälsa

En stor andel av de äldre i Sverige lider av psykisk ohälsa vilket ofta beror på ensamhet, fysiska krämpor samt sociala och psykologiska omställningar. Enligt Folkhälsomyndigheten är både utbildning i och användning av digital teknik ett bra sätt att främja social delaktighet bland äldre. Genom att bryta vardagsmönster och erbjuda spännande aktiviteter bland annat med VR-teknik kan vi motverka detta.

3. Skapar gemenskap

Omställningen att lämna sitt arbetsliv bakom sig eller att åldras kan göra att vissa personer känner sig vilsna och har svårt att hitta sin nya plats. Många äldre personer lever sina liv i ensamhet utan ambition eller ork att lära känna sina grannar på boendet. Att tillsammans besöka Paris eller Thailand virtuellt är ett kraftfullt sätt att skapa gemenskap och få igång ett samtal mellan omsorgstagarna.

4. Se världen från ett annat perspektiv

Genom att använda ViroteaED kan vård- och omsorgspersonal uppleva det dagliga livet med kognitiva funktionsnedsättningar. Med hjälp av rätt utbildning och erfarenhet ökar förståelsen för dessa människor, vilket leder till ett bättre anpassat bemötande. Det är svårt för oss att helt förstå en annan människa innan vi har satt oss in i deras situation.

bottom of page