Linkedin bild.jpg

VR för vård
och omsorg

Vi förbättrar villkoren för boende och personal med hjälp av Virtual Reality (VR)-tjänster.

Både meningsfull aktivitet och kompetensutveckling

Virotea tillhandahåller VR-tjänster anpassade för vård och omsorg, exempelvis äldreomsorg och LSS. För personalen erbjuder vi empatistärkande utbildning där vårdpersonalen får uppleva vardagen från kundens perspektiv, och för omsorgstagarna möjligheten att digitalt resa jorden runt.

 

Upplevelser för boende

Våra tjänster ViroteaVR och ViroteaGO låter omsorgstagare resa jorden runt utan att behöva lämna hemmet och kan användas individuellt eller i grupp. Dessa tjänster är anpassade för att vara enkla att hantera.

Användningen av välfärdsteknik i form av VR-tjänster i omsorgen av personer med exempelvis demenssjukdomar har visat sig mycket positiv. Dessa personers VR-upplevelser bidrar till en ökad glädje i stunden samt till tydliga associationer till tidigare upplevelser från barndom och vuxenliv.

Utbildning för vårdpersonal

VR-teknik passar utmärkt inom utbildning och kompetensutveckling för personal. Vår tjänst ViroteaED är ett empatistärkande utbildningssystem för vårdpersonal för att bättre förstå klienterna.

 

Med hjälp av tjänsten kan vårdpersonalen uppleva hur det är att leva med kognitiv svikt, exempelvis autism eller demens, och till och med uppleva det obehag som kan uppstå vid ett felaktigt bemötande av vårdpersonalen. På så sätt får vårdpersonalen ökad förståelse och empati för sina klienter, vilket i sin tur leder till en bättre och mer förstående vårdinsats.

“Här har jag varit med min fru! Då drack vi ouzo!”

Man, 92 år

Stockholm Stad

 
two person sitting on rock staring at body of water during daytime_edited.jpg

Virotea grundades 2017.

Vi är ett bolag som drivs att att förbättra levnadsvillkoren hos vårdtagare dels genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter och att stärka personalens kompetens.

Fler än 3000 omsorgstagare använder idag Virotea.

 

KONTAKTA OSS

Hör av dig så berättar vi mer!

Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö.

info@virotea.com

 

Support: 040 - 654 0677

Övrigt: 070 - 452 1224

  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Facebook