top of page

VÅR VISION

Ökad livskvalitet

Det finns brister i vården. Det kan handla om hög personalomsättning, tidsbrist eller ett litet utbud av aktiviteter för boende. Virotea drivs av viljan att bistå vård- och omsorgsverksamheter i deras arbete för en bättre vårdupplevelse genom att erbjuda digitala verktyg och välfärdsteknik. 

Alla har inte den fysiska förmågan att resa och upptäcka världen. Med hjälp av ViroteaVR kan boende inom äldreomsorgen resa jorden runt utan att behöva lämna hemmet. LSS-verksamheter och många andra verksamheter inom vård och omsorg har ofta problem med hög personalomsättning och tidsbrist. Med hjälp av vår nya tjänst ViroteaED kan ny personal få en empati- och kompetensstärkande utbildning i hur det är att leva med kognitiv svikt. 

Services

VR för vård
och omsorg

Ett kreativt healthtech-bolag med visionen att förbättra livskvaliteten för omsorgstagare inom vård och omsorg med hjälp av immersiva upplevelser och utbildningar i VR.

VÄLKOMMEN TILL VIROTEA

Testimonials

Kompetensutveckling i VR

NY TJÄNST

Med vår nya tjänst får vårdpersonalen testa hur det är att leva med kognitiv funktionsnedsättning. Genom att få en djupare förståelse för omsorgstagarens förutsättningar kan personalen erbjuda en bättre vård. Det är svårt att lära sig bemöta autism eller demens på ett korrekt sätt genom att läsa en rutinpärm och ha ett par bredvidgångar - ViroteaED är en lösning på detta.

"Detta var första gången jag använde VR, jag tyckte att jag fick en helt annan
förståelse för hur det kan vara på detta sättet jämfört med när jag läser i en bok"
kunder2023.png

Nyheter och artiklar

two person sitting on rock staring at body of water during daytime_edited.jpg

Virotea grundades 2018.

Vi är ett bolag som drivs att att förbättra levnadsvillkoren hos vårdtagare dels genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter och att stärka personalens kompetens.

Fler än 3000 omsorgstagare använder idag Virotea.

Contact

KONTAKTA OSS

Hör av dig så berättar vi mer!

Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö.

info@virotea.com

 

Support: 040 - 654 0677

Övrigt: 070 - 452 1224

  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Facebook
bottom of page