top of page

Acerca de

Välfärdsteknik och VR

Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik är ”digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.”

 

Välfärdsteknik ingår i e-hälsa, det vill säga digital teknik som leder till ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. Med hjälp av välfärdstekniken är vården och omsorgen kunskapsbaserad, säker, jämlik, effektiv, tillgänglig samt utgår från individens behov.

 

Virtual Reality (VR) innebär att man med ett par VR-glasögon förflyttas in i en annan miljö. Denna miljö kan vara digitalt konstruerad eller inspelad i 360 graders vinkel. VR-tekniken fyller hela ditt synfält, vilket innebär att omgivningen kan utforskas när du vänder blicken åt olika håll.

Så funkar det

Det är lättare än du tror att komma igång med VR för din verksamhet!

Fördelar med VR

Fördelarna med att implementera VR som aktivitet eller stöd i din verksamhet är många.

bottom of page