top of page

Från klassrum till verklighet: TUC yrkeshögskola och Viroteas samarbete

TUC Yrkeshögskola erbjuder en rad olika utbildningar med målet att höja individens värde på arbetsmarknaden. Nu har de gått ett steg längre genom att använda VR som ett komplement till traditionella utbildningsmetoder. Med tjänsten ViroteaED är syftet att ge de studerande upplevelsen att leva med kognitiv funktionsnedsättning och på så sätt förstå vikten av att anpassa sitt bemötande efter individens förutsättningar.


Vårdpersonal och äldre man

Med hjälp av VR får man en unik och realistisk inlärningsupplevelse som ger nya perspektiv. Utöver att t.ex. läsa och diskutera kan de studerande uppleva hur det kan vara att leva med exempelvis begränsningar i tidsuppfattning och vilken stress, oro och ångest det kan medföra. Med ViroteaED får man en djupare förståelse, ett större engagemang och det gör även utbildningen roligare!


Från och med september 2023 kommer ViroteaED att ingå i följande utbildningsprogram:

· Behandlingspedagog

· Specialistutbildad undersköterska inom Palliativ vård

· Specialistutbildad undersköterska inom Demensvård

· Specialistutbildad undersköterska inom Psykiatri

· Stödpedagog


Projektet är spännande och visar på den positiva påverkan som innovation har på utbildningar.

Vi på Virotea är oerhört taggade på samarbetet!

0 kommentarer

Comments


bottom of page