top of page

Förbered timmisarna med en utbildning i bemötande

Som många redan vet är timanställda eller ”timmisar” en viktig resurs för många kommuner inom vården. De gör det möjligt för verksamheter att hantera personalbrist under högtider, semestrar och andra tider med högre personalomsättning.Medan dessa korttidsanställda hjälper till att fylla luckorna, kan det vara svårt för dem att anpassa sig till specifika vårdmiljöer och vårdtagares behov om de inte är utbildade i bemötande. Därför vill vi uppmuntra kommuner att utbilda sina sommarvikarier i bemötande.


Att bemöta vårdtagare på rätt sätt är avgörande för att skapa en trygg och respektfull vårdmiljö. Viktiga aspekter av bemötande inkluderar att visa respekt för brukarnas integritet, att visa förståelse och empati, och att kommunicera på ett klart och tydligt sätt. Detta är speciellt viktigt för vårdtagare med kognitiva funktionsnedsättningar.


Genom att investera i utbildning för sommarvikarier kan kommuner säkerställa att alla som arbetar inom vården har en grundläggande förståelse för hur man bemöter vårdtagare på ett professionellt sätt. Detta kommer i sin tur att bidra till att förbättra kvaliteten på vården och minska risken för oönskade händelser eller missförstånd.


ViroteaED är en VR-utbildning i bemötande som är utformad för personal inom vård och omsorg med fokus på äldreomsorg och LSS. Säkerställ att era timanställda har rätt utbildning och verktyg för att bemöta vårdtagare på ett professionellt och respektfullt sätt i sommar. Med rätt utbildning och bemötande bidrar vi till en bättre och tryggare vårdmiljö.


Kontakta oss idag för en kostnadsfri demo: https://www.virotea.com/kontakta-oss


0 kommentarer

Comments


bottom of page