top of page

Bättre bemötande och ökad livskvalitet med VR

Idag, den 20 mars, publicerar DN en stor bevakning av "Den svenska välfärden". Där kan man bland annat läsa om Viroteas arbete med VR inom vård och omsorg och Ivan Perlesis drivkraft för att förbättra situationen.

Välfärden i Sverige står som bekant inför stora utmaningar. Det råder en akut brist på vårdpersonal samtidigt som antalet äldre ökar i antal, vilket ställer allt större krav på äldreomsorgen. Digitaliseringen kommer att spela en viktig roll för att vi ska kunna erbjuda en bra och likvärdig äldreomsorg i hela landet i framtiden.


En av de viktigaste uppgifterna för personalen är att förstå omsorgstagarna och anpassa sitt sätt att vårda dem efter deras förutsättningar. Ett bristande bemötande kan trigga ilska, oro och stress hos dessa personer. Om vårdpersonalen inte anpassar sitt bemötande kan det skapa obehag hos omsorgstagarna, utan att personalen är medvetna om det.


Viroteas nya utbildningstjänst ViroteaED är ett viktigt komplement för att säkerställa kompetens och träna personal i bemötande av vårdtagare. Utbildningen ger personalen möjligheten att uppleva vårdtagarens perspektiv istället för att enbart läsa om det.


Ett anpassat bemötande leder på sikt till en bättre vård.


Läs mer om ViroteaED


0 kommentarer

Comments


bottom of page