top of page

Använd VR för ett bättre bemötande och ökad livskvalitet

För att kunna vårda en allt åldrande befolkning kommer 111 000 personer behöva anställas i äldreomsorgen under de närmsta åren. SKR räknar med att detta blir en stor utmaning. Personalbristen kommer göra det svårt att garantera både en bra vård och en meningsfull vardag framöver.Virotea medverkar i informationssatsningen Förstärk Sveriges Äldreomsorg som lanseras idag den 23e mars tillsammans med Dagens Samhälle och digitalt på folkhalsasverige.se.

Där kan man läsa om hur digitaliseringen av välfärden kommer att få en allt större betydelse, samt hur Viroteas VR-tjänster kan bistå olika vård- och omsorgsverksamheter med detta.


Ivan Perlesi, som är VD för Virotea, har en vision om att skapa bättre förutsättningar för både omsorgstagare och vårdpersonal. Den nylanserade tjänsten ViroteaED är utformad för att träna personal på bemötande av omsorgstagare med kognitiv funktionsnedsättning. Bemötandet är bland det viktigaste i arbetet inom vård- och omsorg eftersom ett bristande bemötande kan trigga ilska, oro och stress hos omsorgstagarna.


Två faktorer som påverkar livskvalitén för personer på äldreboenden är den upplevda vården och givande aktiviteter. Virotea erbjuder även VR-upplevelser där omsorgstagare får guidade turer i t.ex. London. Dessa upplevelser triggar sociala interaktioner och bryter vardagsmönstret på hemmet. Välfärdstekniken kommer därför att bidra till fler givande aktiviteter för de äldre, vilket i sin tur bidrar till en bättre livskvalitet.


Läs hela artikeln på folkhalsa.se


Mer information om Viroteas VR-upplevelser


0 kommentarer

Comentários


bottom of page