top of page

Ökad empati med VR-utbildning: Personliga berättelser från Götene kommun

- En intervju med Monika Roos Wallin


Götene kommun har tagit ett stort steg in i framtiden genom att implementera ViroteaED, en VR-tjänst som förändrar hur omsorgspersonal förstår och bemöter äldre. Monika Roos Wallin som är Digitaliseringsledare delar entusiastiskt med sig av deras framgångsrika erfarenheter med ViroteaED och hur det har påverkat dynamiken inom deras verksamhet.


En kommun med visioner

Trots sin ringa storlek har Götene kommun stora visioner när det gäller att förbättra äldreomsorgen. Med 150 LSS-brukare, 450 personer i hemvården och på boenden är det tydligt att de har en omfattande verksamhet. Förutom omsorgspersonal får även biståndsbedömare och chefer gå VR-utbildningen i bemötande, eftersom de spelar en avgörande roll i beslutsprocessen kring brukarna.

 

"Varför ska bara de som jobbar inom själva omsorgsdelen få lära sig om bemötande?", frågar sig Monika. Att involvera alla nivåer i utbildningen, från vårdpersonal till chefer, är en nyckelkomponent i att skapa en enhetlig och medveten vårdkultur.


Kvinna med ett VR-headset
Pågående VR-utbildning i bemötande

Digital mognad och utbildningens framsteg

Monika nämner några av de utmaningar de möter likt många andra kommuner, exempelvis bristande språkkunskaper, personalens olika digitala mognad och hög personalomsättning, som påverkar hur VR-utbildningen kan tas emot. Hon noterar att införandet av ViroteaED varit rätt lätt, speciellt nu efter pandemin då kommunen var tvungen att öka sin digitala mognad. Den positiva responsen från personalen indikerar att utbildningen kom i rätt tid och fyllde ett behov.

 

Personalen förstår konsekvenserna av ett anpassat bemötande av brukare bättre efter utbildningen, och insikten växer att det inte enbart beror på brukaren. Även de som har lång erfarenhet, som tycker att de redan vet allt om bemötande efter 33 år i yrket, upplever att utbildningen hjälper dem att tänka på ett annorlunda sätt. VR-utbildningen fungerar som en påminnelse om att ett lugnt och ett anpassat bemötande kan påverka brukare positivt. På samma sätt kan ett negativt bemötande lätt leda till en frustrerad och känslosam brukare, vilket kan resultera i mer tidsåtgång av personal om brukaren använder sitt larm i onödan.


Ökad empati med VR-utbildningen

En kvinna med utländsk bakgrund som deltog i ViroteaED-utbildningen delade med med sig av en stark upplevelse efter att ha sett filmerna. För henne var det ordet "empati" som fångade essensen. Hon uttryckte glädje över att äntligen få diskutera och förstå vikten av empati vilket, enligt henne, är en grundläggande värdering i hennes hemland. Mötet visade på den kraftfulla effekten av ViroteaED, även i överföringen av kulturella värderingar och begrepp som empati.

 

Från omsorg till skola – Ett naturligt nästa steg?

Monika säger vidare att intresset för att utöka utbildningen till skolans värld är högt. Många som tagit del av utbildningen i bemötande, särskilt de med barn i skolan, uttrycker en önskan om att även pedagoger och lärare bör få ta del av VR-utbildningen.

 

"Varje gång jag håller VR-utbildningen är det minst en som frågar: 'Kommer ni att ta detta vidare till skolans värld? - Jag hoppas det!'" säger Monika, vilket visar ett önskemål att sprida den positiva inverkan av ViroteaED till andra områden av samhället.

 

Bättre bemötande av brukare leder till minskade larm

Monika ser en klar koppling mellan förbättrat bemötande och minskade larm. Hon betonar att förståelsen för hur bemötandet påverkar äldreomsorgen kan ha en direkt inverkan på resursplanering och ekonomi. Utvärderingen av ViroteaED i Götene pågår, och förväntningarna på att se positiva resultat är höga.

 

Monika Roos Wallin avslutar intervjun med att säga att hon brinner för ViroteaED och är väldigt entusiastisk över att hålla VR-utbildningen regelbundet. Hon betonar vikten av att fortsätta utveckla tjänsten med fler filmer och material som kan anpassas för olika vårdområden, exempelvis sjuksköterskor inom hemtjänsten.

 

ViroteaED har inte bara blivit en utbildning utan en resa in i brukarnas värld, där ökad empati och förståelse formar en förbättrad äldreomsorg i Götene. Monika Roos Wallin och Götene kommun står som ett inspirerande exempel på hur teknologi som ViroteaED kan revolutionera och förbättra vårdsektorn för alla.


 

Vill du veta vad andra kommuner och verksamheter tycker om våra VR-tjänster? Läs om våra kundcase här: https://www.virotea.com/kundcase

0 kommentarer

Comments


bottom of page